Everybody should have his own world...

17.kapitola - Odmítnutá nabídka 2.část

19. června 2012 v 9:00 | Maggdinka |  *Weird people*
Slíbená druhá část k Weird people je tu :-) Doufám, že se vám bude líbit aspoň tak, jako první. Samozřejmě, o komentáře ani žádat nemusím, to vy už víte…Vaše Maggdinka♥Odmítnutá nabídka

*******************
2.část
*******************

"Přiznávám, že jsem vás nečekal tolik. " usmál se Voldemort ledově. Všichni na něj strnule zírali. Mysleli, že všechno jde hladce a v pohodě utečou. Voldemort kývl na Smrtijedy, k těm dvěma se připojili další tři. Všichni studenty popadli a táhli je do nějakého salónu.
"Opravdu jste mi udělali radost. Myslel jsem, že přijde jen James a Sirius. " Voldemort neskrýval své kruté nadšení.
"No vidíte. Takže Niki a Tracy můžete pustit ne? " ozval se Sirius přidrzle.
"Jistě, ale když už jsou tady, proč bych si nepopovídal i s nimi? Nechci vám nijak ublížit, chci si pouze popovídat. " usmíval se Voldemort. Jeho úsměv byl ale falešný a šel z něj strach.
"Co od nás chcete? " vyhrkl James útočně.
"Můj plán vyšel přesně, jak jsem chtěl. " řekl Voldemort spíše pro sebe a ignoroval Jamesovu otázku.
"Jaký plán? " nechápala Claire.
"Neberte si to osobně děvčata, ale chtěl jsem spíše Jamese a Siriuse. " otočil se Brumbál na Lily a Claire. "A věděl jsem, že přes vás se k nim dostanu. "
"Proč ste je teda unášel? Proč ste nešel rovnou po nás? " vypálil Sirius ostře.
"Ale no tak Siriusi, ty jsi chytrý kluk. Určitě ti dojde, proč jsem nechtěl unášet vás dva. Tohle bylo mnohem jednodušší. " zakroutil Voldemort hlavou, jako by poučoval pětileté dítě.
"Protože nás byste neunesl. " svitlo Jamesovi.
"Správně Jamesi. Jistě, mohl jsem to riziko podstoupit, ale tahle varianta byla daleko jednodušší a účinnější. Sirius, jak vím, čte myšlenky a někdo z mých služebníků by mohl při vašem přepadení něco pokazit. Sirius by mohl slyšet myšlenky a vy byste utekli. I kdyby vás chytili, bylo by tu riziko, že utečete, protože jste oba zdatní kouzelníci, jak jsem slyšel a navíc s Jamesovou nezranitelností by to bylo obtížnější. " prozradil jim Voldemort, jak to zamýšlel.
"Takže ste na nás šel přes holky. " konstatoval Sirius suše, protože už pochopil, o co tady jde.
"Jistě. Věděl jsem, že vy dva určitě přijdete. Neměl jsem tu čest vás zatím poznat osobně, ale vím toho dost od mých drahých studentů ze Zmijozelu. " zašklebil se Pán Zla nehezky.
"Proč ste nešel třeba po nás? My sme taky holky. " ozvala se Niki.
"Ty jsi Niki, že? " zadíval se na ní Voldemort. "Nejde o to, zda jste děvčata nebo ne. Jde o vaše schopnosti. Lily kreslí budoucnost, bylo tu sice riziko, že únos uvidí, ale to jsem hodlal podstoupit. Claire přejímá schopnosti ostatních, ale bylo mi jasné, že bude mít Lilyinu schopnost. Tudíž pro nás fyzicky nepředstavovali žádné nebezpečí. " vysvětloval Voldemort, proč si vybral právě Lily a Claire.
"Ty Niki, máš supersílu. Kdybys chtěla, hravě bys naskládala na hromadu všechny mé Smrtijedy a jim by se nepodařilo vás zadržet. Tracy se zase může hravě proměnit v obyčejnou louži a vtéct i do té nejmenší skulinky, takže v tomto případě by bylo zadržení také poněkud obtížné. " dodal Voldemort. Už bylo jasné, proč si vybral právě Claire a Lily. Protože v tomhle ohledu byly ze všech nejslabší.
"Jak už jsem říkal, čekal jsem, že přijdete jen vy dva. " otočil se na Sirius a Jamese. "Protože jsem moc rád, že jste mi přivedli i děvčata Sandersovi. "
"Co po nás chcete? " zopakovala Tracy Jamesovu otázku, na kterou Voldemort dosud neodpověděl.
"Mám pro vás nabídku. Lily i Claire jsem jí už předložil. Přidejte se ke mně a společně bok po boku budeme neporazitelní. Budete svoje schopnosti moci používat podle chuti a neohlížet se na následky. Nabízím vám sílu a moc. Doufám, že budete rozumní a mou velkorysou nabídku přijmete. " vylovil Voldemort nabídku.
"Myslíte, že se přidáme na stranu zla? Že budeme mučit a zabíjet mudly a kouzelníky? " odfrkl si posměšně James.
"Jo, nejsme takový ubožáci. " ušklíbl se ironicky Sirius.
"Tady jde o moc a nadvládu. Kdo by nechtěl tohle všechno? " usmál se Voldemort krutě.
"Vy chcete ovládnout svět? Na co? Podívejte se na Hitlera a jemu podobný, jak to s nima dopadlo. Chtěli ovládnout svět a nevyšlo jim to. S váma to dopadne stejně. " odsekla Niki.
"Jak se opovažuješ přirovnávat mě k těm ubohým a špinavým mudlovským diktátorům a zloduchům, jako Hitler? " vyštěkl Voldemort podrážděně.
"Jste totiž úplně stejnej. " vyjekla Lily naštvaně. "Hitler zabíjel židy, protože myslel, že jsou podřadní a špinaví. Vy si to samé myslíte o mudlech, takže jste úplně stejnej jako on! " vložila se do toho Lily.
"Myslel jsem si, že budete tak hloupí. Je to škoda. Znám totiž hodně nepříjemných metod, jak vás přesvědčit. " pokrčil Voldemort rameny, jako by se nechumelilo.
"Chcete nás mučit? " ušklíbl se James. "Můžete začít u mě. " rozhodil ruce a udělal krok vpřed, takže stál před všemi svými kamarády.
"Jamesi, Jamesi. Myslíš, že jsem tak hloupý? K čemu by to bylo? Ty jsi nezranitelný a necítíš skoro žádnou bolest. Sirius zase čte myšlenky, takže by se hravě vyhnul jakémukoliv mému kouzlu. Tracy se může proměnit ve vodu a Niki může klidně proběhnout zdí. " smál se Voldemort nevesele.
"Existují ovšem metody, které jsou mnohem účinnější. " pokračoval a zlověstně se mu zablýsklo v očích. "Já jsem proti těmto metodám obrněn, ale vy ne. Víte jak se tomu říká? Láska. "
Voldemort rychle vytasil hůlku a zamířil na Jamese. Ten stál a znuděně na něj koukal, jako by se toho vůbec neúčastnil. Díky Claire věděl, že mu nemůže ublížit dokonce ani smrtící kletba.
Voldemort se zlověstně zašklebil a křikl: "Crucio! " jenže než kouzlo vyslal, švihl rychle hůlkou pryč od Jamese. V křečích se začala svíjet Lily. Vřískala, jako když jí na nože berou.
"Nech toho! " zařval James na Voldemorta. Byl pěkně naštvaný, jenže zároveň nemohl nic dělat.
"Víš Jamesi, já také umím číst myšlenky, i když nemám žádnou schopnost. Slyšeli jste někdy o nitrozpytu? Přečetl jsem si Lilyinu mysl, a proto vím, že bys pro ni udělal cokoliv. " mluvil Pán Zla na Jamese. Pravda, že když člověk kouká na milovaného člověka, jak trpí, je to daleko horší, než kdyby trpěl on sám. I kdyby neměl James svoji schopnost, vždycky by se postavil před Lily, aby místo ní trpěl on.
Voldemort po chvíli konečně přestal. Claire se rychle vrhla ke kamarádce, která se slabě a vyčerpaně svezla na zem.
"To byla jen ukázka, jak vás můžu přimět, abyste mou nabídku přijali. " zasunul Voldemort svoji hůlku zpátky pod hábit.
"Nikdy, slyšíš? Nikdy! " vypálil Sirius naštvaně.
"Ale Siriusi, vy mi to vůbec neusnadňujete. " zakroutil Voldemort hlavou, jako by mu bylo líto, že jim ubližuje. Claire to začalo šrotovat v hlavě. Přemýšlela, jak se odtamtud dostat. Pak jí něco napadlo. Byl to sice risk a nemuselo to vyjít, ale zkusit se to musí. Pomalu, píď po pídi, přibližovala svojí ruku k Niki. Konečně se jí zlehka dotkla. Niki se na ní překvapeně podívala a pak jí došlo, co Claire udělala. Převzala její schopnost.
"Siriusi, vypadnem odtud. " pomyslela si naléhavě. Sirius jí samozřejmě zaslechl a tázavě se na ní podíval.
"Až bude Voldemort zas něco kecat, řekni Jamesovi, ať popadne Lily. On jí dokáže svým tělem ochránit. Já a Niki už zařídíme, abychom odtud vypadli. Hned jak vyběhneme ven, přemístíme se. Třeba do Prasinek. " sdělovala Claire Siriusovi pomocí myšlenek svůj plán. Sirius krátkým a sotva znatelným přikývnutím dal najevo, že jí rozumí.
"Není to hezký pohled, že? " zachechtal se Voldemort, nepozorovaně opět vytasil hůlku a už podruhé vyslal na Lily kletbu Cruciatus. Lily se začala svíjet v bolestech a vřískala. Takovouhle bolest ještě nikdy nezažila. Claire využila téhle příležitosti a naklonila se k Niki.
"James popadne Lily a zdrhneme odtud. Společně proběhnem zdí. " pošeptala jí rychle. Niki jí naštěstí dobře slyšela a rozuměla. Odhodlaně přikývla. Sirius také využil chvíle, kdy jim nikdo nevěnoval pozornost a stručně obeznámil Jamese s tím, ať vezme Lily a utečou odtud.
"Drahá Lily, chudinko. " zapředl Voldemort naoko soucitně. "Vidíš, jak tě tví přátelé nechávají v bolestech? Nechávají tě trpět, protože nejsou rozumní. A takhle dopadnete všichni. Jakmile odejdete z Bradavic, už vás nikdo a nic neochrání. "
"To sou tak strašný keci. " odsekl James. "Lily je silná, ona tohle vydrží. A jestli si myslíte, že se k vám přidáme jen proto, že se vás snad bojíme, tak to ste na omylu. "
"V tom případě vás bohužel budu muset všechny zabít. " řekl Voldemort nevzrušeně. "Když nejste se mnou, jste proti mně a já nemohu riskovat, že někdo s vašimi schopnostmi bude ohrožovat mé dílo. " Hrál si s hůlkou mezi prsty a pomalu s ní otáčel, jako by přemýšlel, koho má zabít prvního.
James najednou vystartoval a přiskočil k Lily. Sehnul se nad ní a tím vytvořil štít. Voldemort okamžitě vyslal nějaké kouzlo, které ho jen trochu štíplo, ale nic mu neudělalo. Popadl Lily, která byla téměř v bezvědomí, do náruče a přitom se jí snažil co nejvíce zakrývat.
V ten samý okamžik, kdy James vystartoval, Niki a Claire se rozběhli přímo k protější zdi, napřáhli ruce a v plné rychlosti to napálili do stěny. Pod náporem jejich supersíly udělali díru na to, aby mohli ostatní utéct. Tracy sice o plánu nic nevěděla, ale vyběhla rovnou za nimi a začala čerpat energii ze sněhu.
James běžel s Lily, jak nejrychleji dokázal. Do zad ho trefovala různá kouzla a on cítil, že už je celý postřílený různými kletbami. Sirius běžel vedle Jamese a hůlkou občas přes rameno poslal nějaké kouzlo. Claire a Niki na ně čekali asi pět metrů od domu. Doufali, že se budou moct přemístit. Tracy stála těsně za zdí a počkala, až kolem proběhnou James a Sirius. Pak pozdvihla ruce, zavřela oči a soustředila se. Sníh za ní začal roztávat, až z něj byla jenom voda. Bylo jí opravdu hodně, protože tady byl více než metr sněhu. Smrtijedi se k nim řítili. Tracy škubla rukama a voda se začala valit k domu. Kolem Tracy proplula neškodně, takže na ní nebyla ani nitka mokrá, ale Smrtijedy zasáhla vší silou. Ti nápor vody nevydrželi a proud je smetl zpátky do domu.
James s Lily už se radši přemístil pryč, ale ostatní tam ještě pořád na Tracy čekali, rychle k nim doběhla, popadla za ruku sestru a všichni čtyři se s hlasitým PRÁSK přemístili do bezpečí do Prasinek.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 LilyE LilyE | 19. června 2012 v 10:56 | Reagovat

nádherná kapitolka jsem moc ráda že to dopadlo takhle ale chudák James koukat se jak mučí Lily (a samo že Lily atky nezávidim muselo to strašně bolet) fakt se ti to povedlo :D :D :D :D

2 Elis Elis | 19. června 2012 v 13:00 | Reagovat

Ou :DD Moc povedená kapča. Ovšem, máš tam jednou místo Voldyho Brumbála :D A pro Jamese to muselo být hrozné. Ale pro Lily asi horší, ne?

3 Koki Koki | 19. června 2012 v 15:23 | Reagovat

Výborná kapitola. Bylo jasný, že nějak zdrhnou. Muselo bejt strašný sledovat jak mučí Lily. Hlavně pro Jamese.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama